De club vervangt en hernieuwt op regelmatige basis het beschikbare schaakmateriaal (klokken, stukken, borden).  Wie het oude materiaal wenst aan te schaffen aan een gunsttarief, laat dit weten aan het bestuur.  De verdeling zal eerlijk en evenredig verlopen over het aantal ingediende aanvragen.